Privacyverklaring

Schoonheidssalon Henny gevestigd aan de Nessenwei 2A, 8618 NM te Oosthem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

 • Website:                    www.schoonheidssalonhenny.frl
 • Email:                         info@schoonheidssalonhenny.frl
 • Telefoonnummer:     06 14685785

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Schoonheidssalon Henny verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Legitimatiebewijs(nummer)
 • Gezondheid
 • Voor en na foto’s van het behandelde gebied

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken.

Schoonheidssalon Henny verwekt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:

 • Informatie over u gezondheid

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag ik de persoonsgegevens verwerk.

Schoonheidssalon Henny verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Schoonheidssalon Henny is wettelijk verplicht om op basis van het Warenwet tatoeëren dat is opgesteld door het Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid en de verleende GGD-vergunning naar specifieke gegevens over u gezondheid te informeren via het informed consent. U verklaart hiermee geïnformeerd te zijn over risico’s die bestaan ten aanzien van het zetten van permanente make-up in combinatie met eventuele aandoeningen die betrekking hebben op uw gezondheid. Ook biedt het mij de mogelijkheid om te beoordelen of er sprake van een contra-indicatie is waardoor u geen permanente make-up kunt laten zetten.
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het eventueel verplaatsen van afspraken.

Bewaren van persoonsgegevens.

Ik bewaar u persoonsgegevens zolang u klant bent bij schoonheidssalon Henny. Als u besluit geen klant meer te willen zijn, dan verwijder ik u gegevens op u verzoek. Als u vijf jaar niet meer terug bent geweest voor een nabehandeling zal ik u gegevens verwijderen. De gegevens zullen alleen op papier worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Schoonheidssalon Henny geeft uitsluitend inzage aan de GGD in informed consents, als de GGD-keuring er om vraagt. De GGD verzamelt deze gegevens niet, de GGD controleert alleen of de juiste informatie wordt verstrekt en of de juiste vragen ten aanzien van u gezondheid worden gesteld. Dit laatste is om na te gaan of op basis van de juiste informatieverzameling beoordeeld wordt of er verhoogd risico’s of contra-indicaties bestaan ten aanzien van het laten zetten van permanente make-up.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht om een eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

Ik zal veilig en zorgvuldig om gaan met u persoonsgegevens.